> home
> o nás
> služby
> referencie
> galéria
> kontakt

Kontakt

 Zobraziť Siman a Jorčík spol. s r.o. na väčšej mape

 

Siman a Jorčík spol. s r.o.
Židlovo 3
976 01 Brezno

pobočka: Liptovské Sliače
Seč 635/2, obecný úrad
Liptovské Sliače, 1. poschodie

úradné hodiny:
8:00 - 16:00
a podľa požiadaviek zákazníka

zodpovedný pracovník:
Ing. Jozef Chomič

tel:           0908 385 350
e-mail:    saj@geodeziabrezno.sk

IČO:         00634808
DIČ:         2020458979
IČ DPH:   SK2020458979

Bankové spojenie:   ČSOB, Brezno
Číslo účtu:                  4000862864/7500

Obchodný register:  Banská Bystrica
Oddiel:                         Sro
Vložka:                        76/S

WGS:   B = 49° 03΄ 45˝
             L = 19° 23΄ 19˝

Zapísaný v obchodnom registri
a v Zozname podnikateľov.

  home    |   o nás   |    služby    |    referencie    |    galéria    |    kontakt Siman a Jorčík spol. s r.o.
tel.: 0908 385 350
e-mail: saj@geodeziabrezno.sk