> home
> o nás
> služby
> referencie
> galéria
> kontakt

Služby

 

TÉMATICKÉ MAPOVÉ DIELA

  Pre potreby rôznych organizácií, vlastníkov pozemkov, závodov
  vieme vyhotoviť rôzne typy tematických máp:  

  - mapy mesta
  - mapy závodu
  - tematické mapy vlastníckych vzťahov
  - vektorizácia a digitalizácia máp
  - vyhotovovanie podkladov pre geografické informačné systémy
  - iné

> kataster nehnuteľností
   a pozemkové úpravy

> inžinierska geodézia

> špeciálne merania

> tématické mapové diela

> reality

> cenník

> strojové vybavenie

  home    |   o nás   |    služby    |    referencie    |    galéria    |    kontakt Siman a Jorčík spol. s r.o.
tel.: 0908 385 350
e-mail: saj@geodeziabrezno.sk